Wat wil de Stichting in de toekomst

De komende tijd wil de stichting zich gaan bezighouden met diverse onderwerpen. Wat wanneer aan de orde komt heeft te maken met de actualiteit van het moment.

Zonder volledig te willen zijn noemen we:

·         Het groen in de gemeente.

·         De kern van het dorp, het winkelhart. Hier zal in samenwerking met de ondernemers het nodige gaan veranderen. Ook hier geldt dat tussen traditioneel en verassend een scala van mogelijkheden ligt. Het moet een uitdaging zijn voor alle betrokkenen om hier iets moois van te maken.

·         De uitbreidingsplannen in Boven-Hardinxveld.

·         Het langzaam verdwijnen van de karakteristieke brugetjes langs de Parallelweg en de Koningin Wilhelminalaan

·         Het toenemende straatmeubilair. In veel gemeenten heeft men besloten bescheidener met verkeersborden en ander materiaal om te gaan met aansprekende resultaten. Ook iets voor  Hardinxveld-Giessendam?

·         Een inventarisatie van de in de gemeente voorkomende beelden en indien mogelijk een publicatie of brochure met foto’s en korte teksten

·         Meer aandacht voor de rijks- en gemeentelijke monumenten, wellicht eveneens in de vorm van een publicatie.

·         Meer aandacht voor de recreatiemogelijkheden, ook in de vorm van  folders met wandel- en fietsroutes. Toegankelijk maken van het potentieel zeer aantrekkelijke Giessenzoom-gebied.

·         Aandacht voor toekomstige ontwikkelingen, iedereen weet dat binnen enkele jaren de frequentie het treinverkeer gaat verdubbelen en alle direct betrokkenen vragen zich af hoe de verkeersafwikkelingen rond de overwegen dan gaan verlopen.

Kortom een:

niet limitatieve, opsomming van  dingen die ons bezighouden. Zaken waarover wij een mening hebben en waarover wij ons soms zorgen maken. Het is onze ambitie om als stichting mee te denken en gevraagd en ongevraagd advies te geven, uiteraard bij voorkeur gevraagd.