Monumenten en waardevolle panden
van Hardinxveld-Giessendam

MONUMENTEN EN WAARDEVOLLE PANDEN VAN HARDINXVELD-GIESSENDAM

Hardinxveld-Giessendam    Nadere gegevens                                                    

Binnendams 2                    Voorheen Boerderij, nu woning
                                           Representatief voorbeeld van eenvoudige boerderij van het
                                           langhuistype van rond 1900. Beeldbepalende situering met
                                           naastgelegen boerderijen.                     

Binnendams 4                    Voorheen Boerderij, nu woning
                                           18e eeuwse boerderij, waarvan het oorspronkelijke houten
                                           achterhuis in de 19e eeuw is versteend.
                                           Raampartij in de voorgevel is 19e eeuws.

Binnendams 6                    Voorheen Boerderij, nu Museum
                                           Boerderij uit 3e kwart van de 17e eeuw. Het oorspronkelijk
                                           houten achterhuis is in de 19e eeuw versteend, waarbij ook
                                           de achtergevel naar omhoog is doorgetrokken tot aan
                                           het wolfseind. Delen van een waterzolder zijn nog
                                           aanwezig; met schilderingen en authentiek 19e eeuwse
                                           interieur.

Binnendams 16-18              18e eeuwse boerderij, met aangebouwde rentenierswoning.

Binnendams 48                   Voorheen stookhok, nu schuur
                                           Behoorde bij de ter plaatse gesloopte boerderij.

Binnendams 50                   Voorheen Boerderij, nu twee woningen en verkoopruimte
                                           Representatief voorbeeld van een dwarshuisboerderij van
                                           rond 1920. In kenmerkende stijl met decoratief
                                           baksteengebruik.

Buitendams 4                      Buitendams 4 Hardinxveld-GiessendamOorspronkelijk woonhuis, gebouwd na de grote brand in
 de dorpskern van Giessendam (1777). Rond 1850
 verbouwd tot bakkerij met woonhuis.


Buitendams 32                    Buitendams 32 Hardinxveld-GiessendamsVoorheen schilderswinkel en onderwoning, nu woning
 Gebouwd als werkplaats/winkel met onderhoud; typische
 raampartijen.Buitendams 77                    Woning
                                           Karakteristiek 19e eeuwse dorpsherenhuis met bijzondere
                                           en rijk gedecoreerde gepleisterde voorgevel.

Buitendams 97                    Woning
                                           Vroeg 20e eeuwse dijkwoning met in voorgevel detaillering
                                           in Art Nouveau stijl, vijf venster-assen en een centrale
                                           entree in verhoogde middenpartij.

Buitendams 298                  Voorheen smederij, nu schuur
                                           Van oorsprong smederij. Redelijk gaaf van hoofdvorm,
                                           materiaalgebruik en detaillering.

Buitendams 474                  Voorheen Boerderij, nu woning
                                           Traditioneel vormgegeven langhuistype boerderij, met
                                           verhoogd bedrijfsgedeelte vanwege de situering aan de dijk.
                                           Bouwjaar 1873.

Damstraat 24                      Voorheen gemeentehuis, nu kantoorpand
                                           Voormalig gemeentehuis van Giessendam, later
                                           Hardinxveld-Giessendam.
                                           Ontworpen door architect A. van Essen te Voorburg.
                                           Eerste steenlegging 1940.

Damstraat 36                      Woning
                                           Karakteristieke dorpsvilla, representatief voor de
                                           bouwperiode anno 1905. Zowel bij interieur als exterieur
                                           rijke detaillering in de stijl van de Art Nouveau. Was woning
                                           van het hoofd van de openbare lagere school te
                                           Giessendam.

Giessendamse Tiendweg   Molen
                                           Tiendwegse molen, bedoeld voor de afwatering van de
                                           polder Giessendam; eigendom van Simav.

Kanaaldijk Zuid 1,                 Gemaal
 
 Mr. dr. Kolffgemaal                                         
  Mr. dr. Kolffgemaal
 In 1944 in gebruik genomen dieselgemaal, nadat oude
 stoomgemaal dusdanig was vervallen dat functioneren
 niet meer gegarandeerd kon worden.


Kanaaldijk Zuid 5
                Voorheen gemaal, nu woning 
                                          
  Oorspronkelijk stoomgemaal bedoeld om de afwatering
                                          
  van de Linge via het Kanaal van Steenenhoek op
                                          
  kunstmatige manier op de rivier de Beneden Merwede te
                                          
  realiseren.

Het laantje 1                         Woning
Tuinkoepel Peulenstraat Hardinxveld-GiessendamVoormalige Tuinkoepel uit midden 19e eeuw. Restanten van parkachtige tuinaanleg, behoren wij de woning aan de  overkant van de Wiel (Peulenstraat).


Parallelweg 19
                   Woning
                                           Woonhuis met vijf-assige voorgevel en verhoogde
                                           middenpartij met fraaie deur in Art Nouveau stijl.
                                           Gesitueerd op een ruim erf met hoge bomen, omgeven
                                           door sloten. Hier woonde de familie Vermeer van                                            tuinderij Kweeklust.

Peulenstraat 143                 Woning
                                           Karakteristiek dorpsherenhuis met stoep en hekwerk uit
                                           het midden van de 19e eeuw. Vormt een eenheid met het
                                           tegenover gelegen pand.

Peulenstraat 158                 Voorheen woning, nu kantoor
                                           Grote directiewoning uit 1912 met opvallende voorgevel in
                                           de stijl van de Art Nouveau, met fraai balkonhek en deur.
                                           Destijds gebouwd voor de familie van Vliet, directeur van
                                           Scheepswerf De Merwede.

Peulenstraat 161                 Woning
                                           Karakteristiek dorpsherenhuis. Markante situering
buiten
                                         
 de rooilijn van de Peulenstraat met voortuin en hekwerk
                                           uit de stijl van de Art Nouveau.

Peulenstraat 164                 Woning
                                           19e eeuwse dorpswoonhuis met lijstgevel en omlijste
                                           entreepartij, bekroond door dakkapel.

Peulenstraat 176
                                           Woning
                                           Woonhuis van twee bouwlagen met stedelijke allure, gaaf in
                                           hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. met
                                           beeldbepalende stoep en hek. Stond vroeger bekend onder
                                           de naam ‘het huis met de koperen leuningen’.

Peulenstraat 234                Toren van de Nederlands Hervormde Kerk uit 1821.
                                           Neoclassicistische stijl met barokke inslag. Met
                                           zonnewijzer
.

Peulenstraat                       Grenspaal
                                           ‘het eijnde van hardinxvelt’.
u vindt deze paal naar de
                                            Damsluis

Peulenstraat 244                Voorheen herberg, nu kantoor
                                           Voormalige herberg de Zwaan, later café-restaurant en
                                           zaalverhuur.

Peulenstraat 249                Voorheen dokterswoning, nu woonhuis
                                           Markant pand met kenmerken van art-deco.

Peulenstraat Zuid 11          Peulenstraat Zuid 11 Woning
  Voorheen doktershuis, nu woning
 
Groot woonhuis met goede hoofdstructuur, voorheen
 
geheten ‘Uilenhof’.


Buurt 73                               De Buurt 73 Boven Hardinxveld Voorheen Drogist, en woonhuis erbij.
           Trapgevel

 

 

 

 

 

Buurt 56                     De Buurt 56 Boven-Hardinxveld         Dijkwoning met fraai vormgegeven voordeur in Art Nouveau
         stijl. Gebouwd circa 1910 met waarschijnlijk oudere kern.

 

 

 

 

 

Kerkstoep
Cultuurhistorisch van belang zijnde van oorsprong eerste
Voorheen schoolhuis, nu woning
Cultuurhistorisch van belang zijnde van oorsprong
eerste
schoolhuis uit 1860 met 17e eeuwse zonnewijzer.
Harmonieert goed met de omgeving.

Kerkplein 1                           Nederlands Hervormde Kerk Kerkplein 1 Boven-HardinxveldKerkgebouw
Nederlands Hervormde KerkKerkplein 2                           Kerkplein 2Pastorie
Pastorie, gebouwd omstreeks 1910.
Vormt met de directe
omgeving functioneel
en ruimtelijke eenheid.

 

De Buurt 38                          Toonzaal
De Buurt 38
Voorheen polderhuis en gemeentehuis; nu meubeltoonzaal Karakteristiek vormgegeven gemeentehuis, voordien polderhuis, in de stijl van de Neo-Renaissance, met burgemeestersbalkon aan de zijgevel.
Er achter staat
het oorspronkelijk Groene-Kruis gebouw.

Buurt 26
De Buurt 26 Boven-Hardinxveld ...........?

 

 

Krommegat 12                    Grafmonument Fam. Wisboom
                                          
Gave gemetselde en met aarde bedekte grafheuvel, met
                                           natuurstenen grafmonument van de burgemeestersfamilie
                                           Wisboom.

Rivierdijk 519                     Sluis
 Sluiswachterwoning uit 1906 aan de monding van het
 Kanaal van Steenenhoek. Van oorsprong ook
 brugwachterwoning voor de ter plaatse aanwezige
 ophaalbrug. 

                                        

Rivierdijk 533                      Voorheen schoolhuisVoorheen schoolhuis,
nu woning Schoolmeestershuis met eenvoudige vormgeving, lijstgevel en dakkapel. Er zijn drie van dit soort woningen, maar de bijbehorende openbare lagere scholen zijn allen verdwenen.

Rivierdijk 578                     Dijk Woning Hardinxveld-GiessendamWoning
Eenvoudig representatief 19e eeuwse arbeiderswoning,
achter de dijk gesitueerd.

Rivierdijk 616                     Voorheen woonhuisVoorheen woonhuis, nu kantoor
Kantoorgebouw met voorgevel die verwant is aan de
Amsterdamse Schoolstijl.