Donatie Nieuws

Stichting Publicaties
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

 

STICHTING PUBLICATIES

ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN                                                                       

                                                                                                               

 Hardinxveld-Giessendam 6 november 2012

 

Geacht bestuur van de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam, 

Begin dit jaar heeft ons bestuur besloten tot liquidatie van de Stichting Publicaties Alblasserwaard-Vijfheerenlanden omdat bleek dat het steeds moeilijker werd om kwalitatief goede manuscripten samen te laten stellen, terwijl de verkoopcijfers van onze uitgaven een duidelijke teruggang te zien gaven. 

Vervolgens hebben wij 2012 gebruikt om allerlei zaken af te wikkelen. Inmiddels is duidelijk dat wij nog beschikken over een positief banksaldo. Onze statuten vermelden dat bij liquidatie de positieve middelen ten gunste moeten komen van maatschappelijke organisaties enz. 

Elk van onze bestuursleden is gevraagd voor een bedrag van € 300 een goede bestemming te bedenken. Hierbij is uw organisatie  zelfs 2  keer naar voren gekomen als een van de bestemmingen. Graag maken wij binnenkort de schenking van 600 aan u over. 

Met vriendelijke groet

Nel Korevaar-van ’t Hoog
Secretaris SPAV