Bestuur Stichting Dorpsbehoud

Voorzitter: Dick de Jong
Secretaris/Penningmeester: Liesbeth Leenman
E.A.A. Leenman-Kroon
Kerkweg 72
3371 AG Hardinxveld-Giessendam
telefoon 0184 - 616 875

                                             info@dorpsbehoudhg.nl
Bestuurslid: Jan Borsje
Bestuurslid: Evert van Lopik
Bestuurslid:
Liesbeth Leenman 

Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam
Voorzitter,
Dick de Jong
Buitendams 51
3371 BA Hardinxveld-Giessendam
telefoon 0184 - 615 094 of via email djdjong@planet.nl

Dorpsbehoud krijgt steeds meer adviesfunctie

De Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam wordt regelmatig om advies gevraagd. Door overheid, het bedrijfsleven en particuliere burgers. In de toekomst wil het stichtingsbestuur zich nog nadrukkelijker inzetten voor de leefbaarheid in Hardinxveld-Giessendam. Iets wat gezien de op ons afkomende bezuinigingsmaatregelen geen overbodige luxe is. De stichting wil aantonen dat ook met minder geld veel kan worden gerealiseerd.    

Meer in de publiciteit

Omdat de stichting een zo breed mogelijke groep onafhankelijke adviezen wil geven zal in de komende tijd meer de publiciteit worden opgezocht. Een stap in de goede richting is gegeven met het maken van een WEBSITE. Op www.dorpsbehoudhg.nl vindt u uitgebreide informatie over de stichting. Daarnaast worden er persartikelen voorbereid en is de stichting aan het bekijken of een regelmatig verschijnende nieuwsbrief tot de mogelijkheden behoort.  

Meer informatie

Eén van de zaken waar de stichting zich sterk voor wil maken is het verstrekken van informatie over wetenswaardige zaken. Steeds meer mensen gaan wandelen of fietsen en passeren daarbij tal van waardevolle panden of andere elementen. De monumentale panden zijn reeds voorzien van informatieve bordjes, maar die zijn hoognodig aan vernieuwing toe. Ook veel andere zaken zijn interessant genoeg om te worden beschreven. Denk aan de beelden, markante plekken enzovoort.  

         

 

Stilleven (foto: Joop Kuipers)

 

 

Rietendak (foto: Joop Kuipers)

 

 

Zwammen in het gazon (foto: Joop Kuipers)