ANBI-INFORMATIE STICHTING DORPSBEHOUD HARDINXVELD-GIESSENDAM

Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam
RSIN
Kamer van Koophandel 41118877
Post- en bezoekadres
Secretariaat: Kerkweg 72, 3371 AG  Hardinxveld-Giessendam

Beschrijving doelstelling

Het zich inzetten voor het behoud van cultuurerfgoed,- monumenten,  archeologische objecten en archeologische vondsten in de zin van de Erfgoedwet en voorts van die onroerende goederen, welke uit het oogpunt van karakter, architectuur of historie  voor het dorpsgezicht van Hardinxveld-Giessendam van belang zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Er is geen beleidsplan, maar de statuten geven voldoende richting:

·         Het attenderen van overheidsinstellingen, eigenaren, gebruikers en huurder op het belang van de in de doelstelling genoemde zaken, inclusief de infrastructuur en de openbare gebieden van Hardinxveld-Giessendam. De stichting laat zich hiertoe informeren over op handen zijnde ontwikkelingen, veranderingen en aanpassingen en zal zowel pro- als reactief naar buiten treden. Het zal zich interesseren voor de genoemde en de daaraan verwante zaken en processen.

Het verstrekken van voorlichting in de ruimste zin.

Bestuurders
Voorzitter: Dick de Jong, Buitendams 51, 3371 BA Hardinxveld-Giessendam
Secretaris: Liesbeth Leenman, Kerkweg 72, 3371 AG Hardinxveld-Giessendam

Beloningsbeleid
De stichting kent geen beloningsbeleid. 

Verslag activiteiten 2015

-          Adviseren  en meedenken over herbestrating Peulenstraat

-          Vervangen monumentenbordjes op historische panden

-          Voorbereidingen voor fotoboek  ‘H-G anno nu’

-          Ontwikkelen wandel-en fietsroutes door het dorp

-          Aanvraag voor aanpak van de stationstrappen.

-          Vraag om de heg voor het station te snoeien t.b.v. het zichtbaar houden kunstwerk

-          Meedenken over parkeerproblemen op de Nieuweweg.

-          Vraag aan de gemeente over aanpak hondenprobleem op de Achterdijk

-          Adviseren aannemer bij ‘nieuwbouwplannen in oude stijl’

-          Adviseren kleurgebruik deuren van monumentale kerktoren

-          Samenstellen lijst van gemeentelijke kunstwerken

-          Aanvraag om blijvende openstelling van wandelpad langs de Kanaaldijk

-          Uitbrengen van 4 nieuwsbrieven met wetenswaardigheden, achtergrondinformatie, nieuws en dergelijke

 

Verslag activiteiten 2016

 

-          Aanbrengen/vervangen van monumentenbordjes.

-          Fotograferen van oude grafstenen en aanbod om mee te denken met de gemeente over bestemming hiervan.

-          Ontwikkelen van wandel-en fietsroutes door Hardinxveld-Giessendam.

-          Aanmaken van een facebookpagina voor meer publiciteit.

-          Uitbrengen van 4 nieuwsbrieven met wetenswaardigheden, achtergrondinformatie, nieuws en dergelijke.

-          Meedenken over verplaatsen beeld bij museum de Koperen Knop.

-          In samenwerking met Servanda ontwikkelen van een monumenten-en kunstroute voor de scholen in ons dorp.

-          In samenwerking met de gemeente organiseren van een maandelijkse fotowedstrijd.

-          Onder de aandacht brengen van gevaar van welstandsvrij bouwen bij de gemeente.

-          Vraag bij de gemeente of spandoeken voor Damstraat 1 mogelijk elders opgehangen kunnen worden.

-          Plaatsen van informatieve artikelen in Het Kompas.

Financiele verantwoording 

Financiële verantwoording

Jaar

Saldo per 01-01

Ontvangen

Uitgegeven

Saldo per 31-12

2012

 427,71

   651,18

  87,12

   991,77

2013

 991,77

 € 1026,43

   68,40

€ 1949,80

2014

€ 1949,80

        0,00

   62,19

€ 1887,61

2015

€ 1887,61

        0,00

€ 774,55

€ 1113,06

2016

         € 1113,06

    500,00

      € 739,17

             873,89


In 2015 en 2016 zijn kosten gemaakt voor de aankoop van nieuwe informatie bordjes op de monumentale en beeldbepalende panden in de gemeente.